Mieszkanie

 

BIDZIŃSKI Zygmunt
Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów
KPP Rok X: 2001 z. 4, s. 865
artykuł

MĄCZYŃSKI Andrzej
Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego
KPP Rok XI: 2002 z. 1, s. 65
artykuł

NAZAR Mirosław
Małżeńska wspólność spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych
KPP Rok XII: 2003 z. 2, s. 345
artykuł

BIDZIŃSKI Zygmunt
Aktualne problemy prawa mieszkaniowego
KPP Rok IX: 2000 z. 1, s. 189
dyskusja

ZAWADA Kazimierz
Uwagi o zamierzonej nowelizacji majątkowego prawa małżeńskiego oraz niektórych innych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
KPP Rok XII: 2003 z. 4, s. 917
dyskusja

Rządowe projekty ustaw dotyczących prawa lokalowego
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
KPP Rok II: 1993 z. 4, s. 580
materiały

Rządowe projekty ustaw dotyczących prawa lokalowego
Ustawa o zasadach wyłączania z mienia przedsiębiorstw państwowych zakładowych budynków mieszkalnych
KPP Rok II: 1993 z. 4, s. 594
materiały

Rządowy projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
KPP Rok IX: 2000 z. 1, s. 209
materiały

KRAJEWSKA Teresa (tłum. z jęz. niemieckiego)
Niemieckie przepisy o najmie
Ustawa o nowym układzie, uproszczeniu i reformie prawa najmu (ustawa o reformie prawa najmu) z dnia 19 czerwca 2001 roku
KPP Rok X: 2001 z. 4, s. 947
materiały

ERNST Ulrich, LIJOWSKA Magdalena (tłum. z jęz. niemieckiego)
Niemieckie prawo prywatne międzynarodowe. Ustawa z dnia 18 sierpnia 1896 r. wprowadzająca kodeks cywilny
KPP Rok XIII: 2004 z. 2, s. 605
materiały


ZAKRZEWSKI Piotr
Cel spółdzielni
KPP Rok XIV: 2005 z. 1 s. 49
artykuł

 

Patrz również: