Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Monumenta Poloniae Historica nova series

 

T. XI: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska,
wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Kraków 1994
nakład
wyczerpany
T. XII: Rocznik Świętokrzyski, wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996

26,25 zł

15,00 zł

T. XIII: Piotr z Dusburga. Kronika Ziemi Pruskiej, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. XIV: Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan
przy współpracy Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. XV: Kronika Dzierzwy, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski, Kraków 2013 nakład
wyczerpany
T. XVI: Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović; przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł; Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Kraków–Warszawa 2017 35,00 zł