Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

18.06.2011
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2010/2011
6. Informacja o wynikach głosowania nad zmianami w Statucie PAU
7. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
8. Wykład: Profesor Ryszard Nycz, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej
9. Zamknięcie posiedzenia

 

IMG_6489
IMG_6490a
IMG_6497a
IMG_6499
IMG_6518
IMG_6524
IMG_6533
IMG_6534
IMG_6538
IMG_6544
IMG_6545
IMG_6549
IMG_6552
IMG_6555
IMG_6556
IMG_6557
IMG_6569
IMG_6580