Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2013/2014

 

16.10.2013
Mgr Wioletta Wójtowicz (doktorantka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie), Biometryczne znaki wodne
Lek. Ewelina Nowak (Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie), Atlas chorób rzadkich - czy wędrujemy po mapie bez granic, bez kompasu?

 

20.11.2013
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz, Portret naukowca w czasie II Wojny Światowej
Członkowie PAUeczki Akademickiej wraz z absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie - spotkanie muzyczne dedykowane pamięci Pana Profesora Andrzeja Szczeklika

 

18.12.2013
Angel Zuazo Lopez, Obecność literatury w kulturze kubańskiej
Anna Jankowska, Czy niewidomi chodzą do kina – audiodeskrypcja

 

22.01.2014
Krzysztof Pelczar, Poszukiwanie ciemnej materii
Magdalena Igras, Jak komputery 'słyszą' emocje – o algorytmach automatycznej detekcji
Rafał Januszek, Rola paraoxonazy 1 (PON1) w patogenezie miażdżycy

 

19.03.2014
1. Dr. Krzysztof Woźniak, Czy powinniśmy wyznaczać sobie cele?
2. Anna Wojna-Pelczar, Obrazowanie płuc z użyciem hiperspolaryzowanych gazów szlachetnych 3He i 129Xe

 

23.04.2014
1. Justyna Dyrda, Czas najwyższy, by wyjść z siebie
2. Jacek Pietrzyk, Edukacja ekologiczna - wyzwanie dla współczesności

 

14.05.2014
1. Dr Marek Żurawski, Potencjał medycznego zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
2. Mgr Aldona Mzyk, Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią
3. Mgr inż. Magdalena Wojnarowska, Etykietowanie środowiskowe: moda czy konieczność?

 

25.06.2014
1. Adrian Gamoń, Personal Branding. Wyróżnij się i osiągnij sukces
2. Aleksandra Milewska, Białka APOBEC3 - nowy element wrodzonej odporności przeciwko wirusom