Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2008/2009

 

21.01.2009
Animator: Profesor Andrzej Szczeklik

 

25.02.2009
Dochodzenie do prawdy w nauce

 

25.03.2009
Nauka i wiara
Michał Eckstein (Wydział Fizyki UJ), Prawdy wiary i nauki
Karolina Prochownik (Wydział Prawa i Filozofii UJ), Dowody na nieistnienie bądź istnienie Boga
Dominik Rogoż (Wydział Polonistyki i Filozofii UJ), Teoria teorii
Zofia Mazurek (Collegium Medicum UJ), Między poszukiwaniem sztuki i nauki
Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki PAN), Czy należy uprawiać naukę w Polsce? Jakie są perspektywy przed młodymi ludźmi

 

22.04.2009
Czy całość może być większa, niż jej części?
Paweł Mitkowski (Wydz. EAIiE AGH), Nieliniowe układy dynamiczne
Tadeusz Witek (Wydz. Filozofii PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm
Jakub Krajeński (Wydz. Filozofii i Prawa UJ), Świadomość a sieć neuronowa mózgu
Krystyna Kwarcińska (Uniw. im. Kardynała S. Wyszyńskiego), Jednostka a społeczeństwo
Dominik Czaplicki (Wydz. Biotechnologii UJ), Termodynamiczna teoria nowotworów

 

13.05.2009
Moje badania
Michał Eckstein (Wydz. Fizyki UJ), Model standardowy cząstek elementarnych
Mariusz Sołtysik (Wydz. Zarządzania UE), Koncepcja odpowiedzialności
Daria Gosek (Wydz. Filozofii i Polonistyki), Performatyka
Mateusz Witek (PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm
Fotorelacja

 

17.06.2009
Karol Urbański, Czy lekarz może być naukowcem
Jagoda Kumik, Marek Kaszuba, Marta Latasiewicz, O oddechu i jego badaniu
Małgorzata Kmieć-Klimczak, Lekarz a sztuka
Katarzyna Kwarcińska, Tomasz Kwarciński, Czas wolny