Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Akademia Oświęcimska w 2013/2014

 

11.10.2013
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, Bioetyka: anatomia sporu
Zaproszenie

 

21.02.2014
Dr Wojciech Arndt, Artykuł 18 Konstytucji RP a instytucjonalizacja tzw. związków partnerskich
Zaproszenie

 

28.03.2014
Dr hab. Leszek Bosek, Aktualne zagadnienia bioetyczne w praktyce legislacyjnej i orzeczniczej sądów
Zaproszenie

 

23.05.2014
Dr Rafał Lis, Konstytucja Trzeciego Maja w świetle rozwoju doktryny praw człowieka i obywatela.
Refleksje nad znaczeniem tradycji konstytucyjnej dawnej Rzeczypospolitej
Zaproszenie