Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Środkowoeuropejska PAU

 

Przewodniczący Irena Stawowy-Kawka
Zastępcy przewodniczącego Józef Łaptos
Agnieszka Kastory
Sekretarz Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

 

Komisja została założona w 1991 r. z inicjatywy czł. Henryka Batowskiego. Skupiała badaczy zainteresowanych archeologią, historią i kulturą narodów zamieszkujących Europę środkowo-wschodnią. W 1993 r. wyodrębniła się z niej Komisja Wschodnioeuropejska. Odtąd Komisja Środkowoeuropejska (jedna z najbardziej aktywnych) zajmuje się tematyką dotyczącą obszaru położonego między Bałtykiem i Adriatykiem oraz między Łabą, Niemnem i Bugiem, a także po obu stronach środkowego Dunaju.

Aktualna problematyka badań Komisji koncentruje się wokół odrodzenia narodowego, losów organizacji państwowych (m.in. dawnej Czechosłowacji i Jugosławii oraz Węgier), a także historii politycznej regionów mieszanych pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym oraz ich wzajemnych stosunków. Komisja ma już znaczący dorobek. Efekty jej działalności odzwierciedlają jej „Prace” (red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka).

 

Zobacz stronę czasopisma „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” na portalach:

 

Miło nam poinformować, że Tom XXVI Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych otrzymał wyróżnienie od jury Nagrody
im. prof. Jerzego Skowronka.
Organizatorem Nagrody jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, zaś przewodniczącym
jury prof. dr hab. Jarosław Czubaty. W tym roku odbyła się dwudziesta trzecia edycja Nagrody, a uroczystość wręczenia miała miejsce
18 maja 2018 w trakcie Warszawskich Targów Książki.

Zobacz dyplom (kliknij tutaj)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Stanisław Grodziski
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Jan Prokop
Prof. dr hab. Zenon Woźniak
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Dr hab. Tadeusz Czekalski
Prof. dr hab. Erhard Cziomer
Dr hab. Wojciech Drelicharz
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
Prof. dr hab. Antoni Furdal
Dr Tomasz Graff
Dr Jerzy Grygiel
Dr Miloš Jačov
Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski
Prof. dr hab. Marek K. Kamiński
Dr hab. Agnieszka Kastory
Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
Prof. dr hab. Roman Kochnowski
Prof. dr hab. Marek Kornat
Prof. dr hab. Julian Kornhauser
Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prof. dr hab. Isván Kovács
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
Prof. Jan Nemeček
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Dr hab. Krzysztof Nowak
Prof. dr hab. Ewa Orlof
Prof. dr hab. Artur Patek
Prof. Aron Petneki
Dr hab. Krzysztof Prokop
Prof. dr hab. Michał Pułaski
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska
Prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Dr hab. Jan Rydel, prof. UP
Dr Paweł Skorut
Dr hab. Janusz Smołucha
Prof. dr hab. Stanisław Andrzej Sroka
Dr hab. Aleksandra Stankowicz, prof. ATH
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
Dr hab. Henryk Walczak, prof. US
Dr Rafał Woźnica
     
     

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Stopka
Zastępca przewodniczącego Maria Strycharska-Brzezina
Sekretarze Andrzej A. Zięba
Helena Duć-Fajfer

 

Komisja wyłoniła się w 1993 r. z utworzonej dwa lata wcześniej Komisji Środkowoeuropejskiej. Obszarem jej zainteresowania są wszystkie kraje Europy wschodniej, z tym, że w chwili obecnej – z uwagi na specjalizacje badawcze jej członków – głównie Rosja, Białoruś i Ukraina. Komisja stara się uwzględniać w swej działalności badawczej jak najszerszy wachlarz zagadnień tego regionu, zarówno jego przeszłości, jak i dnia dzisiejszego, od archeologii, poprzez historię, piśmiennictwo, religię, sztukę, języki, po problemy politologiczne i socjologiczne.

Działalność Komisji nie ogranicza się do posiedzeń referatowo-dyskusyjnych; organizowane są też sesje naukowe (m.in. „Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce”, „Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej”) oraz dyskusje panelowe. W ramach „Prac” Komisji (red. Andrzej A. Zięba) ukazały się tomy zarówno wielo-, jak i monotematyczne.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Jan Bruski
Prof. dr hab. Maria Brzezina
Doc. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
Dr Helena Duć-Fajfer
Dr Janusz Kaczmarczyk
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Dr Anna Krochmal
Dr Oleg Łatyszonek
Dr Ewa Michna
Prof. dr Antoni Mironowicz
Prof. dr hab. Aleksander Naumow
Dr Włodzimierz Osadczy
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Prof. dr hab. Czesław Partacz
Prof. dr hab. Mirosława Papierzyńska-Turek
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Prof. dr hab. Józef Smaga
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Dr Stanisław Stępień
Dr hab. Krzysztof Stopka
Doc. dr hab. Wasilij Szczukin
Prof. dr hab. Wiesław Witkowski
Dr Andrzej Zięba
     
     

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU

 

Przewodniczący Jan Machnik
Zastępcy przewodniczącego Paweł Valde-Nowak
Renata Madyda-Legutko
Sekretarz Paweł Jarosz

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy zajmujących się najdawniejszymi dziejami osadnictwa w Karpatach, głównie archeologów oraz współpracujących z nimi paleobotaników i paleogeografów. Oto główne, aktualnie realizowane, jej tematy badawcze:
1. Pierwsi rolnicy i hodowcy w Karpatach: problemy neolityzacji Karpat.
2. Adaptacja osadnictwa późnego neolitu i początków epoki brązu do warunków środowiskowych Karpat: rozkwit społeczności pasterskich.
3. Procesy osadnicze w późnej prehistorii i protohistorii, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego średniowiecza.

„Prace” Komisji ukazują się nie w cyklu rocznym, ale co parę lat zbierają w dużych tomach wyniki badań, głównie polsko-słowackich.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Leszek Starkel
Prof. dr hab. Zenon Woźniak
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Dr Bogusław Chorąży
Mgr Jan Gancarski
Dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIZ
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Krystyna Harmata
Dr Paweł Jarosz
Dr Małgorzata Kaczanowska
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Dr Magdalena Moskal del Hoyo
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Dr hab. Marcin Przybyła
Prof. dr Pál Raczky
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Dr hab. Krzysztof Sobczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek
Dr Krzysztof Tunia
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Dr hab. Agnieszka Wacnik
     
     

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU

 

Przewodniczący Leszek Hońdo
Zastępcy przewodniczącego Magdalena Ruta
Michał Galas
Sekretarz Anna Jakimyszyn-Gadocha

 

Komisja powstała w 1995 r. Jej działalność dotyczy dziejów i kultury Żydów w Polsce i Europie. Skupia ona badaczy kilku specjalności, zainteresowanych problematyką żydowską. Odbywa zwyczajne posiedzenia z referatami i dyskusją, organizuje także, wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, Instytutem Judaistyki UJ oraz Instytutem Religioznawstwa UJ, cykliczne konferencje judaistyczne (1995, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014) pod hasłem „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, których wyniki publikowane są w wydawnictwie pod tym samym tytułem.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Julian Maślanka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Dr Mirosława Maria Bułat
Prof. dr hab. Czesław Brzoza
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
Dr hab. Jan Doktór
Dr Irmina Gadowska
Dr hab. Michał Galas
Dr Edyta Gawron
Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Dr hab. Leszek Hońdo
Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
Dr Zdzisław Kapera
Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
Prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr Jacek Krupa
Dr Andrzej K. Link-Lenczowski
Dr Alicja Maślak-Maciejewska
Prof. dr hab. Jerzy Michalewicz
Prof. dr hab. Jerzy Ochman
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
Dr hab. Dariusz Rozmus
Dr hab. Magdalena Ruta
Dr Izabella Rejduch-Samek
Dr hab. Magdalena Sitarz
Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Dr Natasza Styrna
Dr Marek Tuszewicki
Dr hab. Maciej Tomal
Dr Ewa Węgrzyn
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz
Prof. dr hab. Bożena Wyrozumska
     
     

 

 

Komisja Prawnicza PAU

 

Przewodniczący Jerzy Pisuliński
Zastępca przewodniczącego Arkadiusz Sobczyk
Sekretarz Hanna Knysiak-Sudyka

 

W skład Komisji wchodzą prawnicy reprezentujący prawie wszystkie gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Komisja jest miejscem dyskusji nad aktualnymi problemami prawnymi, przemianami prawa i nowymi zjawiskami w prawie. Stawia sobie za cel również formułowanie opinii o projektach aktów prawnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na projekty nowelizujące kodeksy i odnoszące się do podstawowych instytucji prawnych. Pod auspicjami Komisji ukazują się dwa czasopisma: „Kwartalnik Prawa Prywatnego” i „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stanisław Grodziski
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Janusz Barta
Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Prof. dr hab. Bartosz Brożek
Dr hab. Wojciech Dadak
Prof. dr hab. Edward Drozd
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
Prof. dr hab. Bogusław Gawlik
Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Piotr Kardas
Dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Dr hab. Jan Lic, prof. UEK
Prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prof. dr hab. Adam Nita
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK
Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Prof. dr hab. Janina Preussner-Zamorska
Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
Dr hab. Marta Romańska
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Prof. dr hab. Janusz Sondel
Prof. dr hab. Mirosław Stec
Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Prof. dr hab. Elżbieta Traple
Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
Prof. dr hab. Jan Widacki
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Prof. dr hab. Mariusz Załucki
Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll
Prof. dr hab. Czesława Żuławska
     
     

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU

 

Przewodniczący Michał Baczkowski
Zastępca przewodniczącego Andrzej Wojciech Essen
Sekretarz Marek Herma

 

Komisja została powołana w 2002 r., jako Komisja Historii II Wojny Światowej, w związku z zorganizowaną w Krakowie konferencją naukową poświęconą polskiemu wywiadowi w czasie II wojny światowej. Ukazanie się materiałów tej konferencji pt. Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej (2004) zainaugurowało działalność tej Komisji. W 2005 r. Komisja zmieniła nazwę na „Komisja Historii Wojen i Wojskowości”, dostosowując ją do faktycznego profilu swojej działalności. W jej dorobku znajduje się 8 tomów „Prac”: 6 monotematycznych i 2 wielotematyczne. Twórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji był czł. PAU Marian Zgórniak (†2007).

 

 

    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Prof. dr hab. Czesław Brzoza
Prof. dr hab. Michał Chorośnicki
Prof. dr hab. Jan Ciechanowski
Prof. dr hab. Zdzisław Józef Cutter
Prof. dr hab. Henryk Ćwięk
Stanisław Dąbrowa-Kostka
Prof. dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki
Dr hab. Andrzej Wojciech Essen, prof. UP
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Doc. dr hab. Alina Fita-Więckowska
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Dr hab. Marek Herma, prof. UP
Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński
Dr Zdzisław Kapera
Dr hab. Agnieszka Małgorzata Kastory
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Dr hab. Robert Janusz Kłosowicz
Dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
Dr Henryk Kotarski
Mgr Andrzej Kozanecki
Dr Renata Król-Mazur
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Piotr Krzysztof Mikietyński
Prof. dr hab. Wojciech Narębski
Dr Piotr Nykiel
Dr hab. Piotr Olender
Prof. dr hab. Irena Paczyńska
Prof. dr hab. Tadeusz Panecki
Prof. dr hab. Michał Pułaski
Dr Jerzy Adam Radomski
Prof. dr hab. Jan Lucjan Rydel
Dr Jacek Solarz
Prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa
Dr Andrzej Suchcitz
Dr hab. Aleksander Stefan Woźny, prof. UP
     
     

 

 

Komisja Etnograficzna PAU

 

Przewodniczący Róża Godula-Węcławowicz
Zastępca przewodniczącego Janusz Barański 
Sekretarz Renata Hołda

 

Komisja została powołana do życia uchwałą Rady PAU w 2011 r., w nawiązaniu do Komisji Etnograficznej, która działała w PAU przed 1952 r. (od 1874 r. jako sekcja i od 1926 jako Komisja), następnie znalazła się w Oddziale PAN w Krakowie i z kolei na życzenie jej członków powróciła do PAU. Zachowując dawną nazwę, ma w swoim programie działania zarówno tradycyjną problematykę etnograficzną, jak też szerzej – etnologiczną.

Zobacz spis referatów

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Zofia Sokolewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Janusz Barański
Dr Ewa Baniowska-Kopacz
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Franćić
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska
Dr Krystyna Hermanowicz-Nowak
Dr Renata Hołda
Dr Janusz Kamocki
Prof. dr hab. Ryszard Kantor
Dr hab. Ewa Kocój
Dr Ewa Krasińska
Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Dr Krystyna Kwaśniewicz
Dr Magdalena Kwiecińska
Dr hab. Urszula Lehr, prof. PAN
Dr Małgorzata Maj
Dr hab. Anna Niedźwiedź
Dr Marek Pawlak
Dr Łukasz Sochacki
Dr Anna Spiss
Doc. dr hab. Zofia Szromba-Rysowa
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr hab. Jan Święch, prof. UJ
Dr Patrycja Trzeszczyńska
Dr Krzysztof Wolski
     
     

 

Komisja Nauk Ekonomicznych PAU

 

Przewodniczący Roman Niestrój
Zastępca przewodniczącego Jacek Osiewalski
Sekretarz Henryk Gurgul

 

Komisja została powołana do życia w 2004 r. Jej zadaniem jest tworzenie niezależnych opinii naukowych w zakresie fundamentalnych problemów ekonomicznych Polski i współczesnego świata, a także inspirowanie badań dotyczących prognoz rozwoju ekonomicznego. Jej działalność ogranicza się ostatnio do dwóch posiedzeń rocznie. Komisja nie ogłosiła dotąd drukiem efektów swojej pracy.

 

 

    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak
Prof. dr hab. Czesław Bywalec
Prof. dr hab. Anna Czubała
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Dr hab. Małgorzata Doman
Dr hab. Ryszard Doman
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
Dr hab. Marek Gruszczyński
Prof. dr hab. Henryk Gurgul
Dr hab. Jolanta Kurkiewicz, Prof. AE
Prof. dr hab. Aleksandra Lityńska
Dr hab. Paweł Lula, Prof. AE
Prof. dr hab. Andrzej Malawski
Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Dr hab. Mateusz Pipień
Prof. dr hab. Józef Pociecha
Dr hab. Barbara Podolec, Prof. AE
Prof. dr hab. Leszek Rudnicki
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Dr hab. Andrzej Sokołowski
Prof. dr hab. Jan Steczkowski
Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska
Prof. dr hab. Adam Szałkowski
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Prof. dr hab. Ryszard Szewczyk
Dr hab. Jan Szumilak, Prof. AE
Prof. dr hab. Zygmunt Szymla
Prof. dr hab. Bogusław Wąsik
Prof. dr hab. Aleksander Welfe
Prof. dr hab. Jan Wiktor
Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
Dr hab. Michał Woźniak, Prof. AE
Prof. dr hab. Kazimierz Zając
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
     
     

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU

 

Przewodniczący Ewdoksia Papuci-Władyka
Zastępcy przewodniczącego Janusz Czebreszuk
Tomasz Scholl
Sekretarze Kamil Kopij

 

Celem Komisji, która powstała w 2016 r., jest integracja środowiska polskich archeologów i innych specjalistów, np. architektów i konserwatorów, prowadzących badania w szeroko rozumianym regionie śródziemnomorskim. Zakres chronologiczny badań zamyka się w przedziale od paleolitu po czasy wczesnobizantyjskie. Inicjatorką powstania Komisji była prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka. Działalność Komisji skupia się na organizowaniu posiedzeń i sesji naukowych oraz dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji i zaproszeni goście dzielą się wynikami swoich badań i doświadczeniami terenowymi zdobytymi w krajach okalających Morze Śródziemne.

Zobacz profil Komisji na Facebooku - www.facebook.com/KomAKS.PAU

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
Prof. Olivier Aurenche
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Grażyna Bąkowska-Czerner
Prof. dr hab. Piotr Bieliński
Dr hab. Jarosław Bodzek
Dr Aleksandra Brzozowska
Dr Roksana Chowaniec
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner
Dr Andrzej Ćwiek
Dr Joanna Dębowska-Ludwin
Prof. dr hab. Piotr Dyczek
Dr Teresa Dziedzic
Dr Inga Głuszek
Dr Dorota Gorzelany
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Dr Piotr Jaworski
Dr Mariusz Jucha
Dr hab. Jacek Kabaciński, prof. PAN
Dr Małgorzata Kaczanowska
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
Dr Piotr Kołodziejczyk
Dr Kamil Kopij
Dr Agata Kubala
Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Dr hab. Barbara Lichocka
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Dr Marcin Matera
Dr Henryk Meyza
Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk
Prof. dr hab. Krzysztof Nowicki
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr hab. Monika Rekowska
Dr Teodozja Rzeuska
Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr hab. Krzysztof Sobczyk
Prof. dr hab. Marzena Szmyt
Dr hab. Barbara Tkaczow
Dr Agata Ulanowska
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr hab. Bogdan Żurawski
     
     

 

 

Komisja Medioznawcza PAU

 

Przewodniczący Maciej Kawka
Zastępcy przewodniczącego Michał Drożdż
Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Sekretarze Paweł Płaneta
Wojciech Prażuch

 

Komisja powstała w 2017 r. jako wyraz refleksji naukowej nad żywiołowo rozwijającymi się technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie.

W pracach Komisji pragniemy się skoncentrować na immanentnym i holistycznym badaniu mediów, na ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji, nie zapominając o źródłach i korzeniach medioznawstwa jako dyscypliny wiedzy, stawiając jednak na pierwszym planie jej jednorodność merytoryczną i metodologiczną.

Zobacz spis referatów

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Dr Klaudia Cymanow-Sosin
Dr hab. Henryk Czubała
Dr hab. Michał Drożdż
Dr hab. Ryszard Filas
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Dr hab. Marian Gierula
Dr hab. Marek Jachimowski
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
Dr hab. Andrzej Kaliszewski
Dr hab. Inga Kawka
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
Dr Paweł Płaneta
Dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Dr Wojciech Prażuch
Prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Prof. dr hab. Maria Wojtak
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński