Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Na platformie PAUart, poprzez którą udostępniane są w domenie publicznej bogate zbiory ikonograficzne Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, przybyło w bieżącym roku 2800 nowych obiektów. Prace odbywały się w ramach grantu, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. 

 

Na uwagę zasługują zwłaszcza unikatowe fotografie ze Zbiorów Specjalnych dokumentujące działalność krakowskiego Oddziału Konnego TG „Sokół” oraz I wojnę światową i Legiony Polskie ze zbiorów Kazimierza Hałacińskiego i Jana Gaździckiego. Ciekawym źródłem są także zdjęcia ze spuścizny Zygmunta Lasockiego (1867-1948), działacza ruchu ludowego, posła i dyplomaty okresu II RP oraz prof. Walerego Goetla (1889-1972) ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.  Ilustrują one działalność naukową i zainteresowania badawcze tego znanego geologa, ekologa i paleontologa. Z Gabinetu Rycin PAU wśród udostępnionych dzieł przeważają grafiki polskich autorów m.in. Jeremiasza Falcka, Daniela Chodowieckiego, Maksymiliana Fajansa, Jana Zachariasza Freya i Władysława Skoczylasa. Z kolekcji Karola Lanckorońskiego, mającej charakter archiwum wizualnego polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, udostępniono głównie fotografie przedstawiające zabytki, dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne Francji i Włoch.

 

Ogółem, w ramach trwającego dwa lata projektu (2016-2017), opublikowano 4500 nowych grafik, fotografii, pocztówek, rysunków i akwarel, a także zdigitalizowano i udostępniono na stronie macierzystej PAU oraz platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, wydawane w Polskim Instytucie Historycznym w Rzymie, czasopismo „Antemurale” (28 t.) i „Elementa ad Fontium Editiones” (76 t.), zawierające źródła do dziejów Polski rozporoszone po archiwach zagranicznych.

Joanna M. Dziewulska
Kierownik projektu PAUart

 

Zobacz najnowszy spot

 

 

 

    Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacji Lanckorońskich