Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Badania archeologiczne i z zakresu archeologii środowiskowej w Rozprzy w Polsce środkowej

 

17 lutego 2017, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

W programie wystąpienia:

1) Wyniki badań archeologicznych i paleogeograficznych w Rozprzy

– dr hab. P. Kittel, dr J. Sikora

2) Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej i nasypu wału w Rozprzy

– prof. dr hab. K. Wasylikowa, inż. Z. Tomczyńska, dr  A. Golyeva, dr hab. A. Mueller-Bieniek

3) Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy

– mgr O. Antczak, prof. S.J. Brooks, prof. S. Elias, dr hab. P. Kittel, prof. dr hab. inż. M. Krąpiec,
dr T.P. Luoto, dr D. Okupny, dr D. Pawłowski, dr M. Płóciennik, dr M. Rzodkiewicz, dr J. Sikora,
dr hab. R. Stachowicz-Rybka, inż. Z. Tomczyńska, dr hab. A. Wacnik

 

Plakat (1), plakat (2)