Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Realizacja 3. edycji PAUart 2016-2017

 

W oparciu o dofinansowanie pozyskane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura cyfrowa” oraz Fundacji Lanckorońskich w sierpniu 2016 roku przystąpiono do prac nad 3. edycją projektu PAUart. Publikacja nowych fotografii i grafik postępuje sukcesywnie od września 2016 roku, w miarę posuwania się prac zespołu nad opracowaniem i digitalizacją. Dzięki temu do końca 2016 roku zasób udostępniony na platformie PAUart  powiękczył się o 1700 cennych obiektów, pochodzących z Fototeki Lanckorońskich PAU, Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz partnera projektu – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W 2017 roku udostępnionych zostanie kolejnych 2800 obiektów.

 

Chaty wiejskie w Zarzeczu,

akwaforta K.W. Kielisińskiego z 1841 r.

 

Wśród 1250 fotografii, zainteresowaniem użytkowników PAUart mogą się cieszyć zwłaszcza XIX-wieczne zdjęcia przedstawiające obrazy, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, architekturę i widoki miast francuskich oraz włoskich. Są to zabytki oraz dzieła sztuki z Angres, Arles, Auxerre, Awinionu, Chantilly, Florencji, Fontainebleau, Lourdes, Marsylii, Padwy, Rouen, Sieny, Strasburga i Wersalu. Z zasobu Fototeki wyselekcjonowano ponadto fotogramy przedstawiające zabytki chińskie, zakupione przez Karola Lanckorońskiego podczas podróży dookoła świata odbytej w latach 1888–1889. 

 

Sybilla Kumańska (posadzka w katedrze w Sienie),

fot. Fratelli Alinari, 2 poł. XX w.

 

Tematykę zabytków i dzieł sztuki po części prezentuje także zasób ze Zbiorów Specjalnych, m.in. odbitki na papierze solnym autorstwa Karola Beyera z 1859 roku, na których utrwalono obiekty eksponowane na „Wystawie starożytności i zabytków sztuki” urządzonej przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Ponadto z tej kolekcji udostępniono także mikroskopowe zdjęcia z zakresu medycyny i historii naturalnej autorstwa dra Stanisława Serkowskiego, reprodukujące preparaty powstałe w 1902 r. w Laboratorium chemiczno-bakteriologicznym w Łodzi. Przystąpiono także do opracowania spuścizny geologa Walerego Goetla oraz Władysława Natansona znajdujących się w zbiorach Archiwum Nauki. Wśród materiałów po Władysławie Natansonie odnaleźć można m.in. portret Narcyzy Żmichowskiej – poetki i powieściopisarki, uważanej za jedną z prekursorek polskiego ruchu emancypacji kobiet.

 

Poliptyk Świętej Rodziny z Lusiny ze zbiorów TNK,

fot. Karol Beyer 1859

 

Z zasobu grafiki Gabinetu Rycin opracowano 450 odbitek, w których m.in. znajdują się 163 akwaforty Kajetana Wincentego Kielisińskiego, przedstawiające polskie krajobrazy, zabytki i typy ludowe z lat 1836–1842, ponadto XVIII-wieczne plany i widoki Kopalni Soli w Wieliczce autorstwa Johannesa Esaiasa Nilsona, które w przeciwieństwie do tych wykonanych przez Hendrika Hondiusa są mało znane; a także angielskie grafiki z Boydell Shakespeare Gallery w Londynie z okazji obchodzonego na całym świecie Roku Williama Shakespeare’a.

 

 

 

 

 

Platforma została dofinansowana
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego