kpp

 


 

 

ISSN 1230-7173


Kwartalnik Prawa Prywatnego wydawany jest od 1992 r. przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. W Kwartalniku publikowane są opracowania i materiały (z wyłączeniem glos i sprawozdań) dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego (wraz z rodzinnym i handlowym), prywatnego międzynarodowego, rolnego, pracy oraz postępowania cywilnego.

The Private Law Quarterly (Kwartalnik Prawa Prywatnego) has been published since 1992 by the Polish Academy of Arts and Sciences (Polska Akademia Umiejętności). The Quarterly publishes articles and materials on Polish, European and foreign private law (including family and commercial law), conflict of laws, agricultural law, labor law and civil procedure. The Quarterly does not publish comments or reports on case law.

La Revue trimestrielle de droit privé (Kwartalnik Prawa Prywatnego) paraît depuis 1992 par Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. La Revue publie des études et des documents (à l’exception des notes de jurisprudence et des compte-rendus) concernant le droit polonais, européen et étranger : le droit civil (y compris le droit de famille et le droit des affaires), le droit international privé, le droit rural, le droit du travail ainsi que la procédure civile.

Die Vierteljahresschrift für Privatrecht (Kwartalnik Prawa Prywatnego) wird seit 1992 von der Polnischen Akademie der Wissenschaft und Kunst (Polska Akademia Umiejętności) in Krakau herausgegeben. In der Zeitschrift werden Artikel und Materialien (ausschließlich Kommentaren zur Rechtsprechung und Berichten) zum polnischen, europäischen und ausländischen Zivilrecht (samt Familien- und Handelsrecht), dem Internationalen Privatrecht, dem Landwirtschaftsrecht, dem Arbeitsrecht sowie dem Zivilprozessrecht veröffentlicht.

Proponowany skrót tytułu: KPP


 

Kwartalnik Prawa Prywatnego ukazuje się wyłącznie w wersji papierowej (wersja pierwotna)

 


 

Wydawanie Kwartalnika Prawa Prywatnego
jest dofinansowywane przez firmę CAN-PACK S.A. z siedzibą w Krakowie

 


 

Kwartalnik Prawa Prywatnego publikowany jest w ramach Komisji Prawniczej (przy Wydziale II Historyczno-Filozoficznym PAU)

Przejdź do strony Komisji Prawniczej PAU