O czasopiśmie

 

 

W roku 1961 przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk powołano Komisję Teorii i Historii Sztuki. Trzy lata później Komisja ta rozpoczęła wydawanie rocznika „Folia Historiae Artium”; do roku 1994 opublikowała łącznie trzydzieści tomów. W roku 1995 czasopismo stało się organem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności i od tej pory ukazuje się jako „Folia Historiae Artium. Seria Nowa”. Zgodnie z profilem działalności Komisji, zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki polskiej i powszechnej, od starożytności do czasów współczesnych.

 

Od początku istnienia czasopisma, redakcja „Foliów” stara się kontynuować tradycję wydawanych przed drugą wojną światową „Prac Komisji Historii Sztuki” PAU, publikując prace prezentowane na comiesięcznych spotkaniach Komisji. Niezależnie od tej tradycji, redakcja przyjmuje również inne artykuły, recenzje lub polemiki.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

 

 

Wersja elektroniczna czasopisma jest wydawana na zasadach licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Skrócony opis licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode