Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2019/2020

 

 

26.09.2019
Prof. Michał Witt  (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)
Czy geny wpływają na muzykę?
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2019
Prof. Zbigniew Stawrowski  (Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

28.11.2019
Prof. Antoni Barciak  (em. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

12.12.2019
Prof. Wanda Baer-Dubowska  (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
Środowisko i rak – jak się mu przeciwstawiać
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020
Prof. Piotr Bieliński  (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2020
Lech Majewski  (malarz, poeta, prozaik, reżyser)
Czy XX wiek zamordował ideę piękna?
Zaproszenie/plakat