Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2018/2019

 

 

27.09.2018
Dr Roman Nieczyporowski  (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Sztuka wobec pamięci ludobójstwa
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2018
Mgr Paulina Karczmarek  (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa)
Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata
Zaproszenie/plakat

 

29.11.2018
Prof. Jan Kopiec  (Biskup Gliwicki)
Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów
Zaproszenie/plakat

 

13.12.2018
Prof. Antoni Cygan  (Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)
Dwanaście obrazów
Zaproszenie/plakat

 

31.01.2019
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor  (Katedra Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie/plakat

 

28.02.2019
Dr hab. Jacek Izydorczyk  (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Telekomunikacja wczoraj i dziś
Zaproszenie/plakat

 

28.03.2019
Prof. Paweł Rudawy  (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski)
Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów
Zaproszenie/plakat

 

25.04.2019
Prof. Andrzej Jasiński (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Duchowość muzyki
Zaproszenie/plakat

 

30.05.2019
Prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak  (Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Meandry dziedzictwa architektury: konteksty i interpretacje
Zaproszenie/plakat