Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2017/2018

 

 

30.11.2017
Prof. Tadeusz Niedźwiedź  (Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne
Zaproszenie

 

25.01.2018
Prof. Iwona Nowakowska-Kempna  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Filozofia spotkania w cyberczasach
Zaproszenie

 

22.02.2018
Prof. Tadeusz Chmielniak  (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Problemy energii – dziś i jutro
Zaproszenie

 

22.03.2018
Prof. Janusz Ziółkowski  (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie)
Wszechświat: co się stało 14 września 2015 r.?
Zaproszenie/plakat

 

26.04.2018
Prof. Franciszek Czechowski  (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski)
Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych
Zaproszenie/plakat

 

24.05.2018
Prof. dr hab. Piotr Skubała  (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?
Zaproszenie/plakat

 

28.06.2018
Prof. Stanisław Nicieja  (Katedra Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego)
Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele
Zaproszenie/plakat