Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2015/2016

 

 

30.09.2015
Prof. Jerzy Hickiewicz (em. prof. Politechniki Opolskiej w Opolu )
Kresowa elektrotechnika: profesorowie Politechniki Lwowskiej, wielka Wystawa Krajowa, lwowskie tramwaje...

 

29.10.2015
Prof. Janusz Skalski  (Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Współczesne możliwości chirurgii serca u dzieci
Zaproszenie

 

26.11.2015
Prof. Adrienne Körmendy  (Konsul Generalny Węgier w Krakowie)
Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni
Zaproszenie

 

17.12.2015
Prof. Jerzy Vetulani  (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
Śmierć i zjawiska jej towarzyszące
Zaproszenie

 

28.01.2016
Prof. Stanisław Nicieja  (Rektor Uniwerstetu Opolskiego w Opolu)
Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej
Zaproszenie

 

25.02.2016
Marek Śliboda  (Prezes Zarządu firmy Marco sp. z o.o. w Gliwicach)
Jak zbudować ponadczasową firmę
Zaproszenie

 

31.03.2016
Mgr Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska  (b. Konsul Generalny w Kanadzie, b. Reprezentant RP przy UNESCO w Paryżu)
Wizerunek Polski. Jak moglibyśmy być widziani w różnych miejscach świata
Zaproszenie

 

28.04.2016
Prof. Krzysztof Kluszczyński  (Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska)
Modelowanie – umiejętność czy sztuka?
Zaproszenie

 

30.05.2016
Prof. Marek Szczepański  (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian. Bilans ćwierćwiecza
Zaproszenie

 

30.06.2016
Prof. Krystian Probierz  (Katedra Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska w Gliwicach)
Wielkie budowle XXI wieku – tunel pod Alpami
Zaproszenie