Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2012/2013

 

26.09.2012
Prof. Jan Miodek (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
Kultura i polszczyzna młodych pokoleń
Zaproszenie

 

25.10.2012
Prof. Piotr Sztompka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Idea sprawiedliwości społecznej w kulturze europejskiej
Zaproszenie

 

29.11.2012
Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)
Polska w Europie w latach Zimnej Wojny (1943–1991)
Zaproszenie

 

12.2012
Prof. Zbigniew Mikołejko (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
Ukryte mechanizmy przemocy

 

31.01.2013
Prof. Henryk Samsonowicz (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
Miejsce Polski w Europie
Zaproszenie

 

28.02.2013
Dr Andrzej Kobos (Polska Akademia Umiejętności)
Najdłuższy świt – rzecz o początkach sztuki człowieka
Zaproszenie

 

27.03.2013
Prof. Jerzy Puchalski (Ogród Botaniczny PAN w Warszawie)
Historyczne i współczesne ogrody botaniczne świata

 

25.04.2013
Prof. Jacek Purchla (Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków)
Dziedzictwo a rozwój
Zaproszenie

 

6.06.2013
Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwersytetu Opolskiego)
Kresowa Atlantyda - historia i mitologia miast kresowych
Zaproszenie