Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2011/2012

 

27.10.2011
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. Janusz Sylwester (Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu)
Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy
Zaproszenie

 

24.11.2011
Prof. Piotr Skubała (Katedra Ekologii na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
Czy dobre czasy się skończyły? Stan ekosystemów i ich usług na naszej planecie
Zaproszenie

 

14.12.2011
Prof. Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie)
Fizycy a problem boga. Pokora fizyka
Zaproszenie

 

6.01.2012
Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
Dlaczego myślimy i jak możemy się  mylić w interpretacji świata

 

23.02.2012
Prof. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie)
Komórki macierzyste: nadzieja chorych i dylematy
Zaproszenie

 

29.03.2012
Dr nauk ekonomicznych Krzysztof Lachowski (Krajowa Rada Spółdzielczości w Warszawie)
Spółdzielczość - przeszłość czy przyszłość?
Zaproszenie

 

24.04.2012
Prof. Marek Szczepański (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Pożegnanie Małych Ojczyzn?
Zaproszenie

 

30.05.2012
Prof. Kazimierz Grotowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Czy niebo mówi nam całą  prawdę?

 

21.06.2012
Dr hab. Katarzyna Lisowska (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach)
Inżynieria genetyczna - czy w służbie ludzkości, czy też korporacji?
Zaproszenie