Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Uczestnictwo PAU w przyznawaniu innych nagród

 

PAU czynnie uczestniczy w przyznawaniu następujących nagród:
1. Nagrody Miasta Krakowa; przewodniczącym jury jest prezes PAU, a każdego roku zasiada w tym gremium kilku członków PAU.
2. Nagrody im. Jana Długosza Krakowskich Targów Książki; siedmioosobowemu jury przewodniczy członek PAU Władysław Stróżewski,
a nadto uczestniczy w nim czterech członków PAU.
3. Nagrody Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz; w jury uczestniczy dwóch członków PAU, w tym jej sekretarz generalny.